Ryzyko

Jakie mogą wystąpić powikłania przy operacji
mankietowego wycięcia żołądka?

Jak każda operacja, równie z mankietowe wycięcie żołądka niesie ze sobą ryzyko powikłań. Mogą one
przyczynić się do przedłużenia pobytu szpitalnego, konieczności dodatkowych badań lub przyjmowania
nowych leków. W wyjątkowych przypadkach powikłania mogą wymagać ponownej operacji. W skrajnych
przypadkach powikłania mogą być przyczyną trwałego kalectwa lub nawet zgonu pacjenta.

Do najczęstszych powikłań należą:

 • infekcja ran pooperacyjnych
 • krwawienie z miejsca odcięcia fragmentu żołądka
 • nieszczelność i przeciek w miejscu odcięcia fragmentu żołądka
 • uszkodzenie śledziony wymagające jej usunięcia
 • zapalenie płuc lub niewydolność oddechowa
 • niewydolność nerek wymagająca dializoterapii
 • niewydolność układu krążenia lub zawał serca
 • zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zatorowość płucna
 • przepuklina w bliźnie pooperacyjnej
 • niedobory witamin i składników odżywczych
 • pooperacyjna depresja.

Powikłania potencjalnie groźne dla pacjenta:

 • Uszkodzenie żołądka/jelita lub wyciek z nich treści powodujący zapalenie otrzewnej lub ropień
 • Wewnętrzne krwawienie wymagające przetoczenia krwi
 • Ciężkie zakażenie ran, otwarcie się ran operacyjnych, przepuklina pooperacyjna
 • Uszkodzenie śledziony, wymagające usunięcia jej lub innych narządów
 • Utrudnienie opróżniania się żołądka lub przeszkoda w przechodzeniu treści przez jelita

Powikłania płucne:

 • Zapalenie płuc, zapadnięcie się tkanki płucnej, płyn w klatce piersiowej
 • Niewydolność oddechowa, obrzęk płuc (płyn w płucach)
 • Skrzepy krwi w nogach (zakrzepica) oraz ich przemieszczenia do płuc (zatory)
 • Zawał mięśnia sercowego, niewydolność zastoinowa serca, zaburzenia rytmu serca
 • Udar mózgu
 • Ostra niewydolność nerek
 • Niewydolność wątroby
 • Zapalenie wątroby ( w jej następstwie marskość wątroby)
 • Zaburzenia łaknienia – anorexia, bulimia (brak łaknienia lub nadmierny apetyt – chorobliwy)
 • Pooperacyjna depresja, problemy społeczne
 • Zaburzenia psychiczne – psychozy

Poznaj dokumenty świadomej zgody na mankietowe wycięcie żołądka – muszą być podpisane przed operacją
1. podstawowa zgoda z opisem powikłań:
Zgoda mankietowe wycięcie żołądka
2. zgoda szczegółowa:
Zgoda szczegółowa na mankietowe wycięcie żołądka

Inne powikłania – mogą stać się poważnymi

 • Lokalne zakażenie rany, powstanie blizny, luźna skóra po schudnięciu
 • Zakażenie układu moczowego
 • Reakcje alergiczne na leki lub leczenie
 • Nudności, wymioty, niezdolność do spożywania pewnych pokarmów
 • Zapalenie przełyku i zarzucane do niego kwasu ( reflux)
 • Niski poziom sodu, potasu, cukru, niskie ciśnienie tętnicze
 • Zburzone opróżnianie się żołądka
 • Anemia, niedobory metaboliczne ( żelaza, witamin, minerałów), czasowa utrata włosów
 • Zawarcia, biegunki, wzdęcia, bolesne przelewanie pokarmu w brzuchu, cuchnących stolec i wiatry
 • Powstanie kamicy pęcherzyka żółciowego lub innych chorób dróg żółciowych
 • Owrzodzenia przewodu pokarmowego (wrzód trawienny)
 • Rozejście się linii zszywek, ponowne tycie, brak satysfakcjonującego chudnięcia
 • Poposiłkowe osłabnięcie z nudnościami, wymiotami, potami ( zespół poposiłkowy)

Ryzyko operacji chirurgicznego leczenia otyłości nie jest duże pod warunkiem, ze operacja jest wykonywana przez doświadczony zespół, specjalizujący się w tej chirurgii. Chirurgia otyłości, gdy wykonywana przez doświadczonych chirurgów jest bezpieczniejsza niż operacje na pęcherzyku żółciowym. Każda operacja chirurgiczna niesie ze sobą ryzyko powikłań, w tym tez ryzyko zgonu. Ryzyko różni się zależnie od wagi, wieku, chorób towarzyszących.

0.13%
Ryzyko zgonu po operacji otyłości
0.52%
Ryzyko zgonu po usunięciu pęcherzyka żółciowego
Wycięcie mankietowe Regulowana opaska
49 Liczba pacjentów 74
45 Wiek średni w latach 41
27% Mężczyzn 22%
52 BMI przed operacją 43
169 Czas trwania operacji 122
2.5 Czas pobytu w szpitalu (dni) 1.2
6 Śr. czas obserwacji poszpitalnej (miesiące) 33
26 Ubytek masy ciała w kg 15
30 Ubytek nadmiaru masy ciała % 25
44 Średni pooperacyjne BMI 38
12% Częstość powikłań 14%
0 Śmiertelność % 0

Porównanie wyników leczenia/powikłań po wycięciu mankietowym oraz założeniu regulowanej opaski żołądkowej (z pracy Laparoscopic Sleeve Gastrectomy versus Adjustable Gastric Banding for Morbid Obesity: Perioperative and Short-term Outcomes 2003 – 2007)